Tuyển dụng

Chính sách tuyển dụng

Annam Land là một Doanh Nghiệp trẻ, với hướng phát triển tích cực cùng hợp tác và cùng phát triển.

Chúng tôi luôn nỗ lực tạo dựng nền tảng kiến thức nghề nghiệp, kĩ năng công việc tốt nhất để giúp nhân viên ổn định sự nghiệp vững chắc, gắn kết dài lâu.

  • Thu nhập cạnh tranh tương xứng theo năng lực làm việc
  • Lương cơ bản theo cấp bậc Công ty qui định
  • Thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty, thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, thưởng doanh thu hàng tháng, quí, năm và theo từng dự án của công ty.
  • Các loại phụ cấp khác theo yêu cầu và tính chất công việc.